Các tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nơi có điều kiện khá thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó có nuôi tôm nước lợ, nuôi cá biển, nuôi nhuyễn thể, nhất là nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trên vùng đất cát, đặt biệt là mô hình nuôi xen ghép thâm canh vừa đạt hiệu quả kinh tế cao vừa bảo vệ môi trường.

Riêng diện tích nuôi tôm của các địa phương này đạt 10.944 ha; trong đó, Thừa Thiên – Huế có diện tích nuôi tôm lớn nhất là 2.937 ha; Quảng Nam 2.730 ha; Hà Tĩnh 2.200 ha. Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh phát triển mạnh ở Quảng Nam, sản lượng cao hẳn so với các địa phương khác, đạt 12.650 tấn/32.736 tấn của toàn vùng.

Kết quả hình ảnh cho nuôi cá ở miền trung

Thừa Thiên – Huế với 2.387 ha nuôi tôm sú, xen ghép với các đối tượng khác như cua – cá biển. Các tỉnh ven biển miền Trung cũng đưa 1.466 ha vào nuôi nhuyễn thể; sản lượng nuôi đạt 3.121 tấn. Tuy diện tích nuôi nhuyễn thể không phát triển so với cả nước nhưng bước đầu có sự chuyển biến trong cơ cấu ngành thủy sản.

Các tỉnh ven biển miền Trung sản xuất tôm giống chỉ đạt khoảng 2,98 tỷ tôm giống so với 104,4 tỷ tôm giống trong với cả nước.

Nguyên nhân, một phần do khí hậu khắc nghiệt; phần do suy thoái và ô nhiễm môi trường gây rủi ro lớn cho người sản xuất…

Giai đoạn 2014 – 2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo tiêu chuẩn VietGAP thuộc dự án xây dựng mô hình nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh ven biển miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Trong quá trình triển khai mô hình cho thấy, việc nhân rộng mô hình nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP còn có nhiều khó khăn, nhưng VietGAP vẫn là hướng phát triển tất yếu của nghề nuôi tôm nước lợ nói riêng và cả ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung.