Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp vốn không quá rắc rối như bạn vẫn nghĩ. Người muốn chuyển nhượng cần đảm bảo công ty của mình đáp ứng được các điều kiện đã đề ra và chuẩn bị đủ các loại giấy tờ có trong bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Do vậy mà các thủ tục liên quan đến pháp luật của loại công ty này cũng rất được quan tâm. Có thể kể đến như thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục xin cấp quyền kinh doanh,.. Một thủ tục có lẽ cũng được quan tâm không kém hiện nay phải kể đến thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp.

Những trường hợp thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên nào thường gặp hiện nay : Thông thường quyền sở hữu công ty gồm 2 dạng: Chủ sở hữu là các cá nhân có đầy đủ các khả năng pháp lý và chủ sở hữu là một công ty, tập đoàn khác Dù là ai hay tổ chức nào là chủ công ty cũng đều có những trách nhiệm và quyền hạn nhất định được quy định  rõ trong luật thương mại. Những vấn đề về kinh doanh, điều hành vốn hay trả nợ,..

Có 3 trường hợp được phép thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp. Trường hợp thứ nhất là toàn bộ cổ phần đã được chuyển giao lại cho bên thứ 2 (Cá nhân, tổ chức). Hình thức chuyển đổi là mua bán lại. Cần có hợp đồng hoặc các giấy tờ liên quan để có thể chứng minh các giao dịch này là hợp pháp.

Cá nhân/tổ chức sở hữu doanh nghiệp tư nhân tặng lại toàn bộ cổ phần cho bên thứ 2, việc này cũng cần có các giấy tờ liên quan để xác nhận chúng là hoàn toàn hợp pháp. Ngoài 2 trường hợp chuyển giao cho bên thứ 2 cho cá nhân, tổ chức không có quan hệ nhân thân với bên còn lại thì trong  trường hợp bên thứ 2 nhận được cổ phần thông qua di chúc thì việc chuyển giao người sở hữu cũng có thể tiến hành.

Hồ sơ xin thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp : Một mẫu đơn thông báo thay đổi chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên. Đối với các cá nhân thì cần xuất trình các loại giấy tờ tùy thân chứng minh năng lực pháp lý. Đối với các doanh nghiệp hay tổ chức thì cần xuất trình được các loại giấy tờ như giấy phép đăng ký kinh doanh,..

Hợp đồng hoặc văn bản chứng minh quá trình chuyển giao cổ phần là tự nguyện, hợp pháp. Ngoài ra bên ngoài hồ sơ cần ghi rõ các mục như: Số lượng và các loại giấy tờ, bìa hồ sơ là giấy mỏng có cấu trúc đúng quy định,.. Mỗi trường hợp thay đổi chủ sở hữu khác nhau thì các giấy tờ phải cung cấp cũng khác nhau. Ví dụ như hợp đồng cho tặng đối với trường hợp chuyển chủ sở hữu là do cho tặng, hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp mua bán,.. 

Nộp ở đâu và lệ phí là bao nhiêu: Việc xử lý thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp thuộc quyền xử lý của phòng đăng ký kinh doanh tại các tỉnh và thành phố nơi doanh  nghiệp đặt trụ sở và xn giấy phép kinh doanh. Bạn cần nộp 100.000 đ để hoàn thành các thủ tục này.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì yêu cầu  thay đổi chủ sở hữu trong vòng 3 ngày kể từ ngày xác nhận hồ sơ là hợp lệ. Trong trường hợp xảy ra các sai sót, người nộp có 3 tháng để tiến hành chỉnh sửa hồ sơ, nếu quá thời hạn mà hồ sơ vẫn không thể chỉnh sửa hợp lệ thì giá trị chúng bị hủy. Người yêu cầu thay đổi hồ sơ có thể tiến hành nộp hồ sơ và đóng phí lại từ đầu.  Doanh nghiệp tư nhân mà cụ thể là các công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên hiện nay đều chịu sức ép cạnh tranh đến từ thị trường vô cùng lớn. Nhất là khi mà sư canh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt dẫn đến nhiều doanh nghiệp không thể đứng vững trên thị trường mà buộc phải bán mình để thu hồi lại nhiều vốn nhất có thể.

>>> Xem thêm : thay đổi người đại diện – Trong bộ hồ sơ xin thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp gồm những gì?