- Thông Tin Du Lịch Nội Địa -

Hãy đi và cảm nhận trên từng khung đường tuyệt đẹp của Việt Nam

Miền Bắc Archive

mùa đông ở miền bắc Việt Nam

Theo thống kê những năm gần dây thì không khí lạnh thường tràn về vào khoảng giữa tháng 10 như 2017 là 13/10, 2016 là 29/10,… trong khi năm nay trong tháng 9 đã có hai đợt không khí lạnh tràn về Miền Bắc. Bắc Bộ trời rét kể từ …

miền bắc đã vào mùa đông chưa

Cụ thể, năm 2017, đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên đến vào ngày 13-10; năm 2016 là 29-10; năm 2015 là 9-10; năm 2014 là 4-10 và 2013 là 25-9. Trong khi năm nay, từ 7-9 đã xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên. Dự báo trong tháng 10 sẽ …