Tuy chỉ được coi là một công trình phụ trong xây dựng nhưng không ngôi nhà nào có thể thiếu đi một chiếc phòng tắm. Đặc biệt trong đời sống hiện đại, con người càng quan tâm đến việc bố trí phòng tắm trở thành một không gian thuận tiện …